Omröstning om att slopa jämlik äktenskapslag på fredag

Riksdagen röstar eventuellt på fredag om medborgarinitiativet att slopa den jämlika äktenskapslagen. Lagutskottets ordförande Kari Tolvanen (Saml) sade till FNB att tidtabellen slås fast under eftermiddagen.

Tolvanen säger att initiativet enligt den preliminära tidtabellen behandlas i morgon medan omröstningen är på fredag.

Ifall initiativet skulle få majoritet i omröstningen skulle den kullkasta den jämlika äktenskapslagen som ska träda i kraft den 1 mars. Det skulle innebära att två människor av samma kön inte kan gifta sig.

Ifall initiativet skulle få majoritet skulle registrering av partnerskap enligt initiativet fortfarande vara möjligt. Ifall den jämlika äktenskapslagen träder i kraft som planerat är det meningen att alla registrerade partnerskap omvandlas till äktenskap.

Lagutskottet beslutade i går efter en omröstning att föreslå för riksdagen att initiativet förkastas. Vanligen röstar riksdagen enligt utskottens rekommendationer.

Inte ens lagutskottets medlem Antero Laukkanen (KD), som understöder initiativet, trodde i en intervju med FNB i går att initiativet får majoritet i riksdagen. (FNB)

Senaste nytt