Över hundra akademiker: Finlands asylpolitik måste ändras!

Över hundra akademiker har undertecknat ett ställningstagande mot regeringens asylpolitik. Ställningstagandet är ett stöd för de demonstrerande asylsökarna och skrevs av forskare på CEREN.

Asylsökande har demonstrerat på Järnvägstorget i över tre veckor nu. De är oroliga över Finlands nya beslut gällande asylpolitiken. Finland har gått in för en striktare linjedragning i slutet av 2016 och asylsökande är rädda för att bli tvingade att åka tillbaka till deras ursprungsland. Akademikerna skriver att de motsätter sig regeringens politik som enligt dem splittrar familjer.

Enligt ställningstagandet har regeringens sätt att beskriva asylsökande som ”illegal” och ”olaglig” negativa konsekvenser. Inrikesministeriet och Migrationsverket försvarar sin linje med att den följer europeisk praxis, att det har blivit tryggare i asylsökandes ursprungsländer och att sökandeprofilen har ändrats.  Dessutom anses säkerheten i ursprungsländerna ändrats för det bättre. Påståendet om förbättrad säkerhet möts av stark kritik av människorätts-, och flyktingorganisationer. Asylsökande väntar på beslut i dåliga förhållande som nästan påminner en fängelsemiljö.

Karin Creutz, forskare vid CEREN (Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism vid Svenska social- och kommunalhögskolan), är en av initiativtagarna för ställningstagandet.

Varför startade ni initiativet?

– Vi startade det tillsammans med andra här på CEREN. Vi ville ta ställning till något som man ser helt konkret varje dag då man går till jobbet. Dessutom handlar detta om frågor vi behandlar i samband med vår forskning.

Vad vill ni åstadkomma med detta?

– Vi vill ha en inverkan och väcka diskussion kring dessa frågor. Dessutom vill vi såklart ta avstånd av politiken som förs nu. Då politiken ändras såhär, finns det eventuella risker för mänskliga rättigheterna, säger Creutz.

 

Text: Linda Lindstedt

Senaste nytt