Protester mot Talvivaaras giftutsläpp

  Talvivaara spyr ut tonvis med gifter i naturen och de närmaste sjöarna är förstörda. 50 stycken fiskare i området har fått avsluta sin verksamhet samtidigt som boende och sommarstuga ägare inte kan utnyttja vattnet varken till bastubad eller till att simma i.

  6.2. klockan 12.00 samlades en delegation av Talvivaaras motståndare, för att överräcka en adress till stadsrådet. Adressen innehöll 65 000 namn. Personerna ville att all verksamhet i Talvivaara ska avslutas.

  Stadsrådets företrädare, miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka (C) emottog adressen och försäkrade att miljöfrågor ska beaktas under alla omständigheter.

  Stop Talvivaara – folkrörelsen vill att all verksamhet vid Talvivaara ska avslutas.

  –Så här på efterhand kan man säga att vi hade rätt våren 2012. Då vi påpekade att säkerhetsföreskrifterna inte skulle räcka till har visat sig sanna. Säger Hannu Hyvönen motståndare till Talvivaara.

  Det är frågan om en dagbrottsgruva i Sotkamo kommun i Kajanaland i östra Finland. 2007 startade gruvdriften, samtidigt som det ännu pågick forskning om miljön i omgivningen. Gruvdriften skulle komma igång så snabbt som möjligt. Tid var pengar. Många saker som skulle göras kom på hälft. Motståndarna har länge velat få igång en ändring.

  Sedan 2014 har Talvivaara varit under sanering. Vilket betydde att staten gick in som den största ägaren av bolaget. Idag har utländska företag varit intresserade av att investera i företaget. Motståndarna är rädda att Talvivaaras drift ska fortsätta, därför överräckte man en adress idag.

  –Det är tyvärr så att det tar tiotals år till att städa efter det som redan skett, om det överhuvudtaget går att städa. Säger Matti Saarnisto pensionär och professor i geologi och mineralogi.