test

Publicitet lindrar dom

Att smygfilma sina sexpartners och dela filmerna med kompisar gav ett år och två månaders villkorligt fängelse för tv-personligheten Axl Smith. Åklagaren hade yrkat på ett straff på ett år och sex månader, men tingsrätten gick in för ett lindrigare straff eftersom Smith fått utstå mycket negativ publicitet.

Anmärkningsvärt i fallet om Axl Smith är att tingsrätten beslöt att mildra straffet på grund av den negativa publiciteten han fått utstå. Smith förlorade också sitt jobb i samband med brottsmisstankarna. Tingsrätten anser att Smith till följd av det här förlorat möjligheten att i framtiden få jobb inom medierna i Finland. Är publicitet verkligen en giltig orsak för lindrigare straff? Och om det är så, ska journalister ta hänsyn till det i sin rapportering?

En person som begått ett brott kan få ett mildare straff beroende på omständigheterna. Straffet kan variera bland annat beroende på ålder och tid för brottet. En person under 18 år får oftast ett mildare straff och straffet lindras oftast också om det gått en anmärkningsvärt lång tid sedan brottet. I strafflagens sjätte kapitel står följande: ”Som strafflindrande omständigheter ska beaktas också de andra följder som brottet har lett till eller domen medför för gärningsmannen”. Det här är antagligen paragrafen domarna refererat till i fallet om Axl Smith, säger juristen Klas Weckman. Han säger att exceptionellt oskälig publicitet är en god grund till att någon får ett mildare straff.

– Det hela är dock en bedömningsfråga. Om det blir en jättestor grej av det hela så är det klart att det påverkar människans liv ytterligare och då kan straffet bli mildare, säger han.

FALLET OM AXL SMITH

Dömdes för…
• 30 fall av olaglig observation
• 4 fall av ärekränkning
• 2 fall av spridande av information som kränker privatlivet
Straffades med…
• Villkorligt fängelse i 1 år och 2 månader
• Skadestånd på sammanlagt 100 000 euro till de 30 offren
• Betala offrens rättegångskostnader: 50 000 euro

Det är domstolen som avgör om publiciteten ska påverka ett falls straff eller inte.

– Att ange en viss mängd publicitet som ”för mycket” är svårt. Det går inte att generalisera, säger Weckman.

Vad borde journalisterna ha gjort? Hade Smith fått ett strängare straff om det inte hade skrivits så mycket om fallet i medierna? Förmodligen, men enligt journalistreglerna är en journalist skyldig att skriva om aktuella saker för att informera allmänheten.

– Det är klart att frågor som de här alltid är problematiska, men jag skulle ändå inte säga att en journalist ska låta bli att skriva om någonting bara för att det i längden kan påverka en dom. Att fundera över hur ditt skrivande kan påverka en rättegång är inte nödvändigt, säger Elina Grunström.

Grundström är ordförande för Opinionsnämnden för massmedier. Hon vill poängtera att så länge ett ämne är journalistiskt relevant så kan man skriva om saken.

– Det gäller att vara noggrann med att man skriver sakligt om saken så att man inte får skäll för det man skrivit, säger hon.

De flesta medier har rapporterat om fallet gällande Axl Smith. Yle gjorde bedömningen att fallet var journalistiskt relevant och därför valde de att skriva om fallet. Det här säger Jonas Jungar, redaktionschef på Svenska yle.

– Vi fokuserar på att ta fram det principiella i det hela och varför det är viktigt för oss att bevaka fallet. Fallet om Axl Smith var ett väldigt unikt fall eftersom det var så sensationellt, men vi har skrivit om det på ett sakligt och neutralt sätt. Vi vill inte gotta oss i så kallade ”kändisfall” om det inte finns en samhällelig relevans, säger Jungar.

Jungar säger att det viktigaste är att hålla journalistiken och juridiken åtskilt. Journalisten ska göra sitt jobb enligt de regler som gäller.

LIKNANDE FALL

Våldtäkten på Mosabacka tågstation, 2015
• En kvinna blev våldtagen av fem yngre män
• De förövare som var minderåriga friades från åtalen
• Tingsrätten och hovrätten ansåg att fallet fick oproportionerligt mycket publicitet, vilket de såg som en förmildrande omständighet med tanke på straffen

 

Den överkörda cyklisten i Mejlans, 2015
• En bilist körde på en cyklist i Mejlans
• Bilisten dömdes för dråp och äventyrande i trafiken
• Straffet blev 2 år och åtta månader i fängelse
• Enligt hovrätten tog medierna upp bilistens hälsotillstånd och privatliv. Den här publiciteten var oväntad. Följden blev ett mildare straff (4 månader mindre i fängelse)

– Det är inte journalisternas sak att befatta sig med den juridiska bedömningen och huruvida negativ publicitet ska anses vara en förmildrande omständighet eller inte. Det är domstolens sak att ta ställning till. Vi kan inte ta konsekvenserna av det, säger Jungar.

Senaste nytt