test

Reformerna minskar ivern att kandidera

Privata skäl, vård- och landskapsreformen och kommunens beslutskultur har minskat ivern att ställa upp som kandidat i kommunalvalet, visar de preliminära resultaten i Kommunförbundets beslutsfattarenkät. Aktuella frågor, så som skolnätet, planläggningen och kommunens framtid påverkar däremot positivt intresset att kandidera i kommunalvalet.

Enligt preliminära uppgifter har de fyra största partierna färre kandidater i det kommande kommunalvalet jämfört med föregående val.

I enkäten anser särskilt kvinnorna att privatlivet (kvinnor 82 %, män 70 %) och vård- och landskapsreformen (kvinnor 61 %, män 52 %) påverkar benägenheten att ställa upp som kandidat negativt.

De kommunala förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas åsikter om det kommande kommunalvalet, den pågående vård- och landskapsreformen och det kommunala beslutsfattandet kartläggs genom en omfattande beslutsfattarenkät som skickades till kommunerna i februari 2017. De slutliga resultaten publiceras under våren.

(FNB)

Senaste nytt