Rekordmånga kvinnor vill rycka in

Rekordmånga kvinnor har sökt till den frivilliga militärtjänstgöringen. Över 1 100 kvinnor sökte till den frivilliga tjänstgöringen i år.

Vid urvalsproven som hålls vid regionalbyråerna i april placeras kvinnorna i regel i januari- eller julikontingenten 2018. En del av de sökande kan även placeras i årets julikontingent.

Sedan möjligheten för kvinnor att rycka in infördes 1995 har över 7 400 kvinnor slutfört tjänstgöringen. Under de senaste åren har en majoritet av de kvinnor som ryckt in också genomgått ledarutbildning.

Följande ansökningstid för frivillig militärtjänst för kvinnor går ut den 1 mars 2018.

(FNB)

Senaste nytt