Riksdagen behandlar betänkande om Finavia-härvan

Idag behandlar riksdagen revisionsutskottets betänkande om kommunikationsminister Anne Berners agerande i Finavia-härvan.

Revisionsutskottet, som presenterar betänkandet, efterlyser tydliga regler för statens ägarstyrning.

Utskottets ordörande Eero Heinäluoma (SDP) understryker att utskottet inte vill framföra kritik, utan bara granska vad som hänt och vad som kan förbättras.

(Smocka)

Senaste nytt