Riksdagen behandlar betänkande om Finavia-härvan

    Foto: Wikimedia Commons

    Idag behandlar riksdagen revisionsutskottets betänkande om kommunikationsminister Anne Berners agerande i Finavia-härvan.

    Revisionsutskottet, som presenterar betänkandet, efterlyser tydliga regler för statens ägarstyrning.

    Utskottets ordörande Eero Heinäluoma (SDP) understryker att utskottet inte vill framföra kritik, utan bara granska vad som hänt och vad som kan förbättras.

    (Smocka)