Bild: Flickr kidsworkchicago.com

Samlingspartiet vill införa ett nytt system för föräldraledigheten. Enligt den modell som partiet föreslår ska systemet bestå av en graviditetspeng till mamman och tolv månaders inkomstrelaterad föräldraledighet. Båda föräldrarna får tre månader ledighet var och de resterande sex månaderna kan de dela upp mellan sig som de vill.

Målet med reformförslaget är att uppmuntra pappor att stanna hemma med barnen och öka jämlikheten i arbetslivet. Partiet vill även uppmuntra föräldrar att föra sina barn till daghem.

För att stöda deltidsarbete vill Samlingspartiet även utreda möjligheten att införa en timavgift inom den kommunala dagvården. Samlingspartiet presenterade sitt förslag i dag.

(FNB)