SFP:s Eva Biaudet borgmästarkandidat i Helsingfors

Helsingfors väljer för första gången en borgmästare i år. Alla partier förutom Kristdemokraterna och Samlingspartiet har valt sina borgmästarkandidater.

Eva Biaudet är SFP:s borgmästarkandidat. Enligt partiet handlar kandidaturen främst om att öka synligheten under kommunalvalskampanjen för partiet, rapporterar Svenska Yle

Borgmästarposten antas gå till det största partiet i fullmäktige. Kampen om det största partiet förutses ligga mellan Samlingspartiet och De Gröna.

De övriga borgmästarkandidaterna är:

De Gröna: Anni Sinnemäki

Vänsterförbundet: Paavo Arhinmäki

Sannfinländarna: Mika Raatikainen

Centern: Laura Kolbe

SDP: Tuula Haatainen

Samlingspartiet antas utse Jan Vapaavuori till borgmästarkandidat. Ännu finns ingen information om Kristdemokraterna.

Senaste nytt