test

Sipilä håller fast vid att Yle hade fel

Statsminister Juha Sipilä (C) anser fortfarande att Yles nyhetsrapportering om Katera Steel var felaktig.

I sitt svar till justitiekanslern säger Sipilä att Yles nyhet innehöll felaktiga uppgifter och att nyheten var ägnad att bygga upp en bild av att han eller hans släktingar hade handlat ohederligt. Han preciserar inte vilka uppgifter som var felaktiga. Yle har aldrig korrigerat sin nyhet.

Justitiekansler behandlar som bäst klagomål om Sipiläs agerande. Enligt dem försökte Sipilä påverka Yles nyhetsrapportering genom att skicka flera e-postmeddelanden till en Yle-journalist i november. I sitt svar angående klagomålen förnekar Sipilä att han försökte styra, förhindra eller begränsa Yles nyhetsrapportering.

– Jag anser att jag som minister inte har överskridit gränserna för den yttrandefrihet en minister har. Jag anser också att en politiker, statsrådsmedlemmarna medräknade, bör ha möjligheter att komma med åsikter till redaktionerna eller enskilda journalister bland annat vad gäller korrekta uppgifter eller journalistiska tillvägagångssätt utan att de ses som osakliga påverknings- eller påtryckningsförsök, skriver Sipilä.

Sipilä säger att han efter att ha sett Yles rapportering ansåg att Yle inte hade följt god journalistisk sed. Sipilä citerar fyra punkter i journalistreglerna som han säger sig ha betonat i sina meddelanden till journalisten. De behandlar bland annat sanningshalten i informationsförmedlingen och att den som blir utsatt för negativ publicitet ska ges en möjlighet att framföra sin egen syn på kritiken.

Opinionsnämnden för massmedier friade förra veckan Yles rapportering och sa att det inte var fel att publicera artiklarna utan att först få Sipiläs kommentarer.

(FNB/Smocka)

Senaste nytt