test

Situationskoll på armén

En ny beredskapsenhet, insikt i utrustningsläget och en blick på det gångna året. Arméchef Generallöjtnant Seppo Toivonen redovisar för arméns situation vid ett presstillfälle som ordandes på huvudstaben i Helsingfors.

Armén har i början av året dragit i gång utbildningen av den nya beredskapsenheten. Ungefär 1000 beväringar har inlett utbildningen som ordnas på alla av arméns truppförband. Tanken bakom den nya specialutbildade enheten är att ytterligare förstärka Finlands beredskap. Utbildningen klassas som krävande.

Armén har inhandlat bland annat 100 begagnade Leopard 2A6 pansarvagnar för att slå en balans mellan budget och stridseffektivitet. Enligt Toivonen skulle det ha varit mycket dyrare att skaffa nya pansarvagnar eller att uppgradera de gamla.

– Krigsmaterialläget är bra just nu, säger Toivonen. Vår utrustning är modern och i gott skick.

Enligt Toivonen kommer nästa storsatsning på krigsmaterial för armén att vara aktuell 2030 då nuvarande material börjar föråldras.

– Armén har ett bra år bakom sig, säger Toivonen. Vi har fått rekordbra feedback i beväringarnas slutenkät.

Viljan att försvara fosterlandet är hög enligt enkäten: 4,3/5 bland beväringar och 4,5/5 bland de som varit på reservövningar 2016. Toivonen är också nöjd med att flera av armén truppförband har etablerat ett system där reservister kan ställa upp som frivilliga som kan kallas in till viktiga uppgifter på kort varsel via ett telefonsamtal eller ett textmeddelande.

 

Senaste nytt