Solen skiner för cancerbarn i dag

I Finland insjuknar omkring 150 barn och unga i cancer varje år. Av dessa tillfrisknar cirka 80 procent. Idag är det den internationella barncancerdagen; en dag som finns till för att uppmärksamma sjukdomen bland barn och unga. Barncancerföreningen Sylva ordnar evenemang i för att lyfta fram vikten av barncancer.

De vanligaste cancerformerna bland barn behandlas med cytostatikabehandling, kirurgisk behandling och strålbehandling i olika kombinationer. Också stamcellstransplantationer är vanligt. Förutom medicinsk behandling behöver barnen och de unga stöd och omsorg.

Hela familjen berörs då ett barn insjuknar i cancer. Familjen deltar i vården och behöver precis som barnet stöd. Föreningen Sylva erbjuder information och stöd till cancerdrabbade barn och deras familjer.

På Narinken i Helsingfors har det placerats ut över 190 stolar som representerar de barn och unga som insjuknat i cancer under det gångna året. På varje stol finns en lapp med information om den insjuknades kön, ålder och diagnos. På en del av stolarna, de vita, brinner ljus till minne av de som förlorat sitt liv till sjukdomen.

Sebastian Aarnio är med och samlar in pengar till Sylva och anser själv att arbetet Sylva gör är mycket viktigt.

Pengarna vi samlar in går till de drabbade barnen och familjerna. Sylva hjälper dem bland annat genom olika typer av terapier. Dessutom ordnar Sylva läger för cancersjuka barn och läger för barn som exempelvis förlorat sitt syskon till cancer.

De vanligaste cancerformerna bland barn

  • akut lymfatisk leukemi
  • elakartad hjärntumör
  • neuroblastom (tumör i nervvävnaden)
  • nefroblastom/Wilms tumör (tumör i njurarna)
  • skelettcancer
Sebastian Aarnio hjälper till med insamlingen.

 

Hur kan du hjälpa?

Sylvas verksamhetsledare Marika Aro berättar att människor kan bidra på många olika sätt. Något som alla kan göra är att visa sitt stöd för cancerdrabbade familjer.

I april ordnar Sylva en ”Fuck Cancer”-kampanjvecka för unga vuxna som lider av cancer.

Att fråga en familj om hur man kan hjälpa dem är redan mycket hjälpsamt. Donationer är förstås viktiga för att vi ska kunna upprätthålla vår verksamhet. Pengarna bidrar till att ge cancersjuka barn, unga och deras familjer stöd och rehabilitering.

Senaste nytt