Studentbladet vänder blad

105-åringen lär sig nya trick. Nordens äldsta studenttidning förnyar sig och skiftar fokus från tryck till webb. Nu vill de vara tillgängliga för alla – inte bara de som prenumererat.

Studentbladet blir synligare på webben. Den sista ordinarie tidningen utgavs i december förra året och i dag öppnar de portarna till sin nya hemsida.

Det var också via webben som chefredaktör Erik Sandström hittade sin tjänst dagen innan ansökningstiden tog slut. Trots att han var sent ute, blev jobbet hans. Sedan dess har han jobbat hårt med att ta tidningen från den analoga till digitala världen.

Jag var intresserad av fenomenet digitalisering redan innan dess. Det är jättefascinerande, säger Sandström.

Via hemsidan vill de nå ut till de 17 000 svenskspråkiga som är yrkeshögskole- eller universitetsstuderande. Samtidigt kan de nå en helt ny läsekrets som inte studerar på högskola, exempelvis gymnasieelever.

Sandra Suominen är Studentbladets första community manager och hoppas att sajten ska bli en ny digital mötesplats. Bland annat nämner hon Lunarstorm och Hamsterpaj som inspirationskällor.

Min huvudsakliga uppgift är att engagera användaren. I nuläget är vi inte som en traditionell community, men det är något jag ser fram emot att vi kan bli, säger Suominen

Steget från papper till skärm innebär också att de kommer satsa mer på de sociala medierna.

 Vi har inte nödvändigtvis dragit nytta av Instagram, Facebook och Snapchat. Det är så man får trafik. Majoriteten av trafiken kommer från mobilen, säger Suominen.

Trots att de flesta av oss har en smartelefon i fickan, så har generation efter generation bläddrat i Studentbladet. Men några större protester har digitaliseringen inte orsakat – än. Tidningsnostalgiker behöver å andra sidan inte frukta.

Vi satsar hundra procent på det digitala men vi kommer faktiskt att ge ut en tidning om året. Nästa kommer i oktober, säger Sandström.

Senaste nytt