Svenska Nu: Roligare svenska i finska klassrum

Svenska Nu är ett nätverk som jobbar med att få svenska in i de finska klassrummen på ett roligt sätt. Nu samtidigt som Finland fyller 100 år fyller Svenska Nu 10 år. De förmedlar kulturimpulser på svenska både från Sverige och den svenska delen av Finland. Nu kör de igång programmet Mitt Finland är ditt som är en videobaserad övning för elever.

Svenska Nu nådde 2016 över 80 000 elever och lärare 2016 och satsar 2017 på att nå ännu fler tack vare sina initiativ på sociala medier. Varje månad får de flera tusen klick och har över tusen följare på Facebook och Instagram. De samarbetar mycket med de nordiska länderna, framförallt Sverige för att få finska elever att bli inspirerade att vilja lära sig svenska. Ordförande för styrgruppen, Gunvor Kronman, menar att det har ingen skillnad var man är, man kan alltid lära sig svenska.

– Oavsett om man mekar med bilar eller läser en modeblogg på svenska eller om en ung kille från östra Finland lär sig rappa på svenska.

Svenska Nu som är sponsorerad av bland annat kulturfonden och Hanaholmen – Kulturcentrum har ett samhällsuppdrag. De vill jobba mycket med att förbättra svenska språkets status och attityden människor har i Finland. De ordnar aktivt beslutsfattarträffar i olika kommuner för politiker för att försöka få mer svenska in i läroplanen på en kommunal nivå.

Svenska Nu firar 10-år tillsammans med Finland 100-år

– I vissa kommuner kan man inte ens läsa svenska som ett långt språk. Säger projektchef Mikael Hiltunen, som varit med sedan Svenska Nu började för tio år sedan.
Ordförande för Svenska Nu före detta statminister Paavo Lipponen och Kronman har inför kommunalvalet skrivit ett brev som kommer gå ut till alla kandidater. I brevet uppmuntrar Lipponen och Kronman kommande beslutsfattarna att erbjuda grundskoleelever mer svenskundervisning. De vill erbjuda kommunalvalskandidaterna verktyg i den pågående språkdebatten. De betonar att man inte får stänga dörrar för unga, särskilt med tanke på dörrar till arbetslivet.

– Det finns unga som bor uppe i norra Finland som kan pendla till både Sverige och Norge för jobb, men på grund av språkmuren är det inte en möjlighet för många, menar Kronman.

Svenska nu jobbar också aktivt med fortbildning för svenskalärare och ser sin roll som kompletterande. Över 1500 lärare har deltagit i olika fortbildnings kurser och workshoppar med fokus på kulturkunskaper, fenomenbaserad inlärning och så vidare.

Mitt Finland är ditt

Mitt Finland är ditt – övningen är en videobaserad övning som tagits fram för att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum. Tanken är att övningen ska genomföras som en del av svenska utbildningen.
Övningen går ut på att man tillsammans ser en video i klassen som får eleven att reflektera över vem man är och sin identitet inom ramen för en större helhet, det vill säga var och ens gemensamma Finland.

Man ska under övningen bygga upp ett personporträtt av sig själv med de byggstenar som är viktigast. I byggstenarna ska man fråga på bland annat frågorna: ”Mitt Finland”, ”Jag tror på” och ”Jag är jättebra på”. Svaren samlas sedan på ett kollage runt på en

Ilona Hiltunen förklarar konceptet Mitt Finland är ditt bredvid Mikael Hiltunen. Foto: Tony Pohjolainen. Programkordinator Ilona Salonen är väldigt positivt inställd till testgrupperna.

Mitt Finland affisch som läraren tar foto på och den bilden laddas sedan upp på sociala medier med hashtaggen #MittFinland. Tanken är att man under jubileumsårets lopp ska kunna gå in på sociala medier och se vad vissa elever tycker är viktigt för sin egen identitet.

– Syftet med övningen är att vi är alla annorlunda men vi är alla finländare.

Kantad väg till framgång.

För tio år sedan när allting började var det lite trubbel med att komma igång menar Kronman.

– Språklimatet var sådant att det upplevdes som en lobby-kampanj eller politisk kampanj, men det handlar egentligen om gräsrotsarbete.

Finansieringen var lite bräcklig i början men efter programmens framgång fick organisationen stöd från både finska och svenska regeringen men dessutom olika fonder och stiftelser. Kronman är glad över hur bra Svenska Nu har spridits i Finland och menar att utbildningen kan och ska vara betydelsefull.
Mest har Svenska Nu satsat på norra mellersta och östra Finland. Huvudstadsregionen har fallit lite efter

Affischen som collaget Mitt Finland görs på. Foto: Tony Pohjolainen

– Vi tänkte att det finns så mycket tvåspråkighet och svensk kultur här så också finskspråkiga tar lätt del av den. Det visade sig att det inte var så.

Kronman berättar att under 2017 satsar de också mer på huvudstadsregionen

– Vi har undvikit                                                                                    problem genom att vara konsekventa. Tar man bort möjligheten att studera svenska för ungdomar tar man ifrån dem fria val. Det är ett bekymmersamt scenario.

Ett stort projekt som organisationen tänker satsa på i framtiden är att fånga upp kommande svenskalärare innan de hinner börja jobba med ämnet, för att hjälpa och stöda dem.

På Svenska Nus hemsida finns mer information och man kan följa dem på Facebook och Instagram #MittFinland.

Senaste nytt