Terrafame-föroreningar värre än väntat

  Bild: Antti Lankinen på Flickr

  Gruvbolaget Terrafames avtappningsrör har haft större miljökonsekvenser än väntat i sjön Nuasjärvi i Sotkamo. Nya mätningar visar att sulfatvatten spridit sig cirka fyra kilometer från röret under vintern. Mätningarna är gjorda av Geologiska forskningscentralen (GTK). Trots den kemiska avlagringen finns det syre också i bottenlagren, uppger GTK.

  Miljöexpert Soile Backnäs vid Kajanalands närings-, trafik- och miljöcentral säger att det nu är viktigt att följa med hur situationen utvecklas under våren.
  – Under vårkretsloppet smälter isarna och vinden blandar om hela vattenmassan. Om sulfathalterna är mycket höga kommer vinden inte att blanda om vattnet och då kommer det inte mer syre ner i djupen, säger hon.

  Backnäs påpekar att fiskar inte kan leva i syrelösa sjöar. Om bottenvattnet är syrelöst länge uppstår det ett inre kretslopp i sjön, som löser upp näringsämnen och metaller.

  Går att använda som tvättvatten

  Backnäs säger att sulfathalterna är lägre än Terrafames uppskattning i sin miljötillståndsansökan, men det påverkade området däremot är större än väntat.

  Under våren kommer NTM-centralen, GTK och Finlands miljöcentral att fortsätta följa med utvecklingen i sjön.

   

  (FNB/Smocka)