test

Tilläggsfinansiering för sexuell och reproduktiv hälsa

Finland beviljar 20 miljoner euro tilläggsfinansiering till arbetet för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i utvecklingsländer.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen meddelade om tilläggsfinansieringen under konferensen She Decides i Bryssel.

– Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en av prioriteterna i Finlands utvecklingssamarbete. Förändringar i det politiska klimatet och fram för allt Förenta staternas planerade nedskärningar i finansieringen hotar att avbryta ett stort antal projekt som siktar på att rädda miljontals flickors hälsa och till och med liv. Vi reagerar på denna situation genom att satsa ytterligare på att förbättra kvinnors och flickors ställning, konstaterar  Mykkänen.

 

Finland och Storbritannien samarbetar

Till den statliga tilläggsfinansieringen hör därtill ytterligare finansiering från den privata sektorn. Stiftelsen Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) som verkar i Storbritannien meddelade att den beviljar 10 miljoner dollar till arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa. CIFF är väldens största välgörenhetsstiftelse med fokus på barns välbefinnande.

Finland och CIFF-stiftelsens gemensamma insats är cirka 30 miljoner euro. Det finns mer än 220 miljoner kvinnor i världen som lever utan de preventivmedel de önskar. Kvinnors och flickors rätt att bestämma över sin egen kropp, om att ingå äktenskap och skaffa barn är en förutsättning för att de fullskaligt ska kunna delta i samhällets utveckling.

Den totala finansieringen till Finlands pågående program för sexuell och reproduktiv hälsa är 34 miljoner euro.

(FNB)

 

Senaste nytt