Tillsammans för miljön

    Det internationella  miljövårdsevenemanget LIFE inleds i Helsingfors, Lojo och Svartå. Målet är att utbyta erfarenheter av den nya finansieringsformen inom EU:s Life-fond. Några av miljöprojekten handlar om att öka mångfalden i insjöarna samt att genomföra den riksomfattande avfallsplanen och målen för cirkulär ekonomi, det vill säga att avfall inte ska existera utan ses som en råvara.  Life programmet har haft en viktig roll i att finansiera finländsk forskning, som satsat på att undersöka möjligheter till en cirkulär ekonomi.

    Evenemanget samlar ungefär 100 deltagare från Europa.

    Foto: Flickr/Marjaana Pato

    FNB/Smocka