Tillväxten minskade under årets slut

    Tillväxten minskade under det sista kvartalet ifjol. Bild: pixabay/janeb13

    Finlands bruttonationalprodukt ökade inte längre under sista kvartalet ifjol jämfört med föregående kvartal, meddelar Statistikcentralen.

    Under hela fjolårets lopp blev tillväxten 1,6 procent. Tillväxten var som störst under det första och det tredje kvartalet i fjol.