Tullens byte i fjol: 11 miljarder euro

Tullen uppbar i fjol cirka 10,8 miljarder euro i skatter och avgifter. Det var cirka 400 miljoner euro och mera än året innan.

Intäkterna från nästan alla de skatter och avgifter som tullen uppbär ökade i fjol. Intäkterna från punktskatt på flytande bränslen ökade mest, med över 200 miljoner euro.

Den höjda tobaksskatten gjorde också att intäkterna ökade med över 90 miljoner euro jämfört med 2016. Också bilskatteintäkterna ökade med över 80 miljoner euro eftersom flera nya personbilar än tidigare registrerades.

Bil- och punktbeskattningen flyttades från tullen till Skatteförvaltningen vid årsskiftet. Tullen uppbär trots detta också i fortsättningen punktskatter till exempel av resenärer som hämtar med sig punktskattepliktiga varor från länder utanför EU.

(FNB)

Senaste nytt