Undantag i tågtrafik för K- och I-tåg

    Ett av tågspåren norr om Kottby i Helsigfors är avstängt på grund av stenar på spåret. K- och I-tågen som går mot norr stannar inte på stationerna i Kottby och Åggelby idag, medan motsvarande K- och P-tågen söderut gör det. Hälften av K-tågen ställs in idag, men imorgon borde trafiken fungera normalt igen.

    Orsaken till avstängningen är ett misstag i sprängningsarbetena för en ny cykelväg. Flera stora stenar slungades bredvid spåret, vilket gör att tågen inte kan passera. Stenarna är så stora att de måste sprängas för att fås bort, och därför måste man göra små avbrott i tågtrafiken under dagen.

    FNB/Smocka