Vapaavuori ställer upp i borgmästarvalet

    Samlingspartisten Jan Vapaavuori har bekräftat att han vill bli borgmästare i Helsingfors. För snart ett år sedan beslöt stadsfullmäktige att staden från och med i juni 2017 ska ha en borgmästare. Borgmästaren väljs inom stadsfullmäktige, vilket betyder att kandidaterna måste ställa upp i kommunalvalet.

    Vapaavuoris motkandidater är Anni Sinnemäki (de gröna), Tuula Haatainen (sdp), Paavo Arhinmäki (vf), Mika Raatikainen (sannf) och Laura Kolbe (c).

    Foto: Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia

    FNB/Smocka