Yrkesskolor vill sänka språkkraven för invandrare

Många yrkesskolor ställer sig positiva till planerna på att lindra språkkraven för invandrare, skriver Uutissuomalainen. Däremot är de inte färdiga att helt slopa språkkraven.

En arbetsgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet har föreslagit att invandrare inte skulle behöva klara språkprovet för att få inleda sina yrkesstudier. Få invandrare som genomgått integrationsutbildningen har klarat provet.

Auli Mäkinen, utbildningschef vid yrkesinstitutet i Jyväskylä tycker att det är bra att man underlättar kraven för invandrare, men ser också problem med förslaget.

– Jag är rädd att utan språkkunskaper är steget till yrkesstudier inte alls en smidig övergång.

(FNB)

Senaste nytt