29.5.2020

10 vill bli Finlands Banks ordförande

Idag tog ansökningstiden till tjänsten som ordförande för Finlands Banks direktion slut. Bland de tio kandidaterna finns namn som Europeiska centralbankens tillsynsnämnds ledamot Pentti Hakkarainen och Finlands Banks direktions vice ordförande Olli Rehn.

Ordförande sitter i Europeiska Centralbankens råd och är således med och fattar beslut om euroområdets penningpolitik. Ordföranden sitter sju år i taget och kan väljas till två mandatperioder.  Ordförande utnämns av Finlands president utgående av bankfullmäktiges rekommendation. Bankfullmäktige består av nio riksdagsvalda ledamöter.

Erkki Liikanen är nuvarande ordförande.

Senaste nytt

Kolumn: Min Valborgsförbannelse