Billig sevärdhet ställs mot dyr tunnel

  Det känns som om det inte skulle ha någon betydelse hur skattebetalarnas pengar används. Så känner Juha Virtanen från YIT om att en promenad- och cykeltunnel för 26 miljoner euro skulle grävas mellan Medborgartorget och Kajsaniemiparken. Nu granskas alternativet om en ersättande bro som skulle kosta hälften mindre.

  Så här skulle YIT:s bro över bangården se ut. Bild: YIT och WSP”

  Hur ska cyklister ta sig förbi bangården i Helsingfors centrum? Stadsmiljönämndens beslut att en andra gång bordlägga planerna att bygga en cykeltunnel från Medborgartorget till Kajsaniemiparken skapade starka känslor och blandade åsikter bland politiker. Nu granskas byggfirman YIT:s alternativ om en ersättande bro.

  I nuläget beräknas tunneln kosta 26 miljoner euro, medan brons beräknade kostnader ligger på 11,5 miljoner. Tunneln skulle också i längden bli dyrare då den skulle kräva underhållning året om och bland annat belysning dygnet runt.

  Pengarna man kunde spara genom att bygga en bro istället för en tunnel, säger Juha Virtanen, ansvarig för stadsinfrastrukturens projektutveckling på YIT, att kunde användas till att vidare utveckla cykelnätet i Helsingfors, exempelvis med en bro mellan Kajsaniemiparken och Broholmen. Det presenterade broalternativet är Virtanens idé, och enligt honom den bästa lösningen, men politikerna som Smocka talat med är inte lika entusiastiska.

  Silvia Modig (VF) stöder tunnelalternativet. Bron skulle kräva en lång ramp in på medborgartorget, vilket hon ser som ett stort hinder.

  – Bron kan inte byggas eftersom det behövs en lång ramp som det inte finns plats för. Tunneln är dyrare men det finns utrymme för den.

  Juha Virtanen ser bron som ett elegant och passande tillägg till arkitekturen kring Medborgartorget, som får plats utan problem. Han jämför bygget med cykelbron Cykelslangen i Köpenhamn, som varit en succé både som cykelväg och sevärdhet. Han tror också att det i slutändan blir brobygget som får grönt ljus.

  – Jag tror på bron helt av den orsaken att en saklig, opartisk jämförelse mellan bro- och tunnelalternativet kommer att få beslutsfattarna att se fördelarna med bron.

  Ett tillägg till den moderna arkitekturen kring Medborgartorget. Bild: YIT och WSP

  Men inte heller inom de gröna gillar man broplanerna. Otso Kivekäs (Gröna) som är cykelförbundets verksamhetsledare, ser inte bron som ett realistiskt alternativ.

  – Det kommer knappast att hittas ett broalternativ som trafikmässigt skulle vara genomförbart och fungera i stadsbilden.

  Kivekäs säger att en bro inte kan byggas eftersom det inte ännu finns åskådliggjorda planer för hur bron skulle anknytas till Kajsaniemiparken.

  – Planen i Kajsaniemis ända fattas helt och hållet. I den ändan borde bron vara högre upp än vad modellbilderna visar.

  Bron kan ansluta till Kajsaniemiparken utan ramp. Bild: YIT och WSP

  YIT:s projektansvariga Virtanen poängterar ändå att bron inte måste vara högre än 6,75 meter över rälsen, och att den därför naturligt ansluter till Kajsaniemiparkens miljö utan några som helst konstruktioner.

  Virtanen understryker att huvudsaken är att cyklister säkrare och smidigare skall kunna ta sig igenom centrum. Om det blir en bro eller en tunnel kommer i andra hand. Virtanen ser ändå bron som det bättre alternativet på alla sätt.

  – För oss är frågan inte ideologisk, den är praktisk. Att stöda tunnelalternativet är ändå ologiskt, och det tror jag de flesta kommer att förstå då båda alternativen granskats jämlikt.

  YIT:s broalternativ och stadens tunnelalternativ ska ännu diskuteras och jämföras före politiska beslut kan tas.

  Text: Patrik Palmén och Thomas Engstrand