Gatudammet är tillbaka – ”Nästan omöjligt att undvika dammet”

Våren är här. Så är också gatudammet. Varje vår utsätts vi för de små dammpartiklarna som stiger upp från marken. Hosta och irritation i ögon och hals är en vardag för många.

-Det är nästan omöjligt att undvika dammet. De större dammpartiklarna lägger sig ganska fort medan de mindre partiklarna sprider sig över hela staden. Man kan använda andningsskydd men det är väldigt personligt om man känner att det faktiskt hjälper, säger Pia Anttila, expert vid Meteorologiska institutet.

Under våren torkar vägarna och små dammpartiklar lyfts upp. Gatudamm består av bland annat mineraler från vägytan och sandningssanden, gummipartiklar från bildäck och växtrester. Partiklar mindre än 10 mikrometer är inandningsbara och kan således hamna i de nedre luftvägarna.

Värst drabbas små barn, astmatiker, allergiker och äldre människor.

-Små partiklar som är under 2,5 mikrometer är speciellt farliga. Dessa partiklar kan hamna i lungorna och blodomloppet. Värst drabbas små barn, astmatiker, allergiker och äldre människor. Om luften är dålig längre perioder så insjuknar desto fler. Det är också samtidigt pollensäsong vilket förvärrar symptomen för många, säger överläkare Raimo O. Salonen vid Institutet för hälsa och välfärd.

Enligt Meteorologiska institutets luftskvalitetsmätare varierar situationen i Helsingfors.  Vid Helsingfors Backasgatan och Mannerheimvägen är luftsituationen väldigt dålig och dålig. Vid resten av mätstationerna är luften tillfredställande eller nöjaktig.  Luftkvalitetsindexet beräknas utgående från halterna av olika ämnen i luften t.ex. svaveldioxid, kvävedioxid och inandningsbara partiklar. För att luftkvaliteten ska räknas som väldigt dålig ska det finnas över 200 mikrogram inandningsbara partiklar per kubikmeter luft. God luft ska inte innehålla mer än 20 mikrogram inandningsbara partiklar.

-Gatudamm är inte bara ett problem i större städer. Också mindre städer har samma problem då vi i Finland använder dubbdäck och sandar vägarna. Mindre städer har inte heller samma resurser som större att rengöra vägarna, säger Anttila.

Artikeln har uppdaterats 9:23 10.4.2018

Senaste nytt