test

Här är de nya kandidaterna till rektorspositionen vid HU

Helsingfors universitets styrelse har nu utvalt de personer som ska höras av lärarkåren. Till kandidaterna hör följande personer:

  • Jukka Kola har varit Helsingfors universitets rektor sedan 2013. Kola är professor i lantbrukspolitik vid Helsingfors universitet.
  • Liisa Laakso är rektor för Tammerfors universitet. Hon har tidigare varit dekanus för Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.
  • Sari Lindblom är prorektor vid Helsingfors universitet och professor i universitetspedagogik.
  • Jari Niemelä är professor i stadsekologi vid Helsingfors universitet.
  • Outi Vaarala  är professor i pediatrisk immunologi och Head of Lung Immunity vid Astra Zenecas RIA IMED Biotech Unit. Hon är forskningsledare vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Valet av den nya rektorn beräknas äga rum den 25 april under styrelsens kvällsmöte.

Senaste nytt