test

I dag behandlar regeringen den nya gymnasielagen

Ifall regeringen och riksdagen godkänner den nya gymnasielagen ska bl.a. studiepoäng, samarbete med högskolor och mera personlig handledning införas i Finlands gymnasier. Den nya gymnasieundervisningen ska förbereda en bättre för fortsatta studier, arbetslivet och internationaliseringens nya krav lovar kultur- och undervisningsministeriet.

Detta är nytt:

Hösten 2019 kommer man i stället för att räkna kurser räkna studiepoäng. En gymnasieutbildning kommer motsvara 150 studiepoäng och en kurs 2 studiepoäng.

En utexaminerad ska få ta om studentproven obegränsat. Under studietiden ska ett underkänt studentprov få tas om tre gånger istället för nuvarande två.

Mer personlig studiehandledning lovas. Specialundervisning ska också bli enklare att få. Detta ska förbättra inlärningsresultaten. Gymnasierna ska också erbjuda utexaminerade som inte fått en studieplats och de som avbrytit sina gymnasiestudier handledning.

– Målet är att inte en enda ungdoms inlärningspotential ska gå i spillo. Också såna studerande som har svårt att lära sig skulle i sina studier få det stöd de behöver, säger utbildningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Gymnasiestuderandena ska få bekanta sig desto mer med högskolor och arbetslivet. Gymnasierna ska ordna kurser i samarbete med högskolorna. Gymnasierna ska också nu mera aktivt åtgärda mobbning.

Regeringen ska snart börja ersätta kostnader för läroböcker för låginkomstfamiljer. 46 euro i månaden är max för en studerande på andra stadiet.

Senaste nytt