I dag uppmärksammas Internationella Parkinsondagen – ännu ovisshet kring sjukdomen

Internationella Parkinsondagen uppmärksammas för att sprida kunskap om sjukdomen.  - Många med Parkinsons sjukdom har berättat för oss att andra tittar på dem och tänker att de är berusade eller liknande, berättar expert vid Finlands Parkinson-förbund.

En ny undersökning visar att man under läkarbesök inte pratar tillräckligt om hur Parkinsons sjukdom påverkar livskvalitén. Patienterna önskar att man pratade mer om bl.a. hur sjukdomen avancerar och hur den kommer skötas i framtiden. I undersökningen deltog 600 patienter.

-Inom offentliga sektorn är det vanligt att patienterna besöker en läkare en gång i året. Ofta är det också olika läkare varje gång. De som har möjlighet att gå privat kan själv välja hur ofta de går, säger Hanna Mattila som är verksamhetsledare vid Finlands Parkinson-förbund.

-Vissa regioner, t.ex. Österbotten, har också brist på neurologer. Det är också svårare att hitta svenskspråkig service, tillägger hon.

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom. Vanliga symptom är skakningar när kroppen är i vila, stela muskler och försämrad rörelseförmåga. Parkinson förstör cellerna i hjärnan som tillverkar signalsubstansen dopamin. Hjärnan använder dopamin för att skicka signaler mellan hjärncellerna.

– Runt om i världen görs forskning för att hitta orsaken till Parkinsons men ännu har man inte fått resultat, konstaterar Mattila.

”Jag önskar människor skulle lära sig mer om sjukdomen”

Sjukdomen avancerar sakta och är obotbar. Den kan lindras med medicinering. De flesta som insjuknar är runt 60 år. I Finland har ca. 14000 Parkinsons sjukdom men siffran förväntas fördubblas då befolkningen åldras.

Internationella Parkinsondagen uppmärksammas i dag eftersom det var läkare James Parkinsons (1755–1824) födelsedag. Han var den första med att ta upp sjukdomen systematiskt i sin essä ”An essay on the shaking palsy”.  Sjukdomen är också uppkallad efter honom.

Mattila vill att Internationella Parkinsondagen ska få fler människor att öppna ögonen för sjukdomen.

-Jag önskar människor skulle lära sig mer om sjukdomen och inte strax dra slutsatsen att en person t.ex. är berusad bara för att hen darrar och ryser, säger Mattila.

Mer om Parkinsons sjukdom kan du läsa på:

www.parkinson.fi

www.parkinsonforbundet.se

Artikeln har uppdaterats: 17:56 11.4.2018

 

Senaste nytt