Lännen Media: Myndigheter säljer personuppgifter för miljoner euro

    Myndigheter säljer personuppgifter för miljoner rapporterar Lännen Media. Till exempel Befolkningscentralen sålde personuppgifter till den offentliga och privata sektorn för 10,5 miljoner förra året. Trafiksäkerhetsverket Trafi har sålt uppgifter för 2 miljoner till bland annat Fonecta och bilaffärer.

    Myndigheter har laglig rätt att sälja till exempel personnummer i marknadsförningssyfte. Man kan förbjuda att ens uppgifter säljs vidare. Samarbetspartnerna kan också sälja vidare uppgifterna.

    -Vi säljer inte andra uppgifter än vad som är motiverat. Finkänsliga uppgifter som ett registrerat partnerskap överlämnar vi inte, säger ledande expert Noora Kallio vid Befolkningscentralen till Lännen Media.