test

Överkonsumtionsdagen: ”Misslyckandets dag”

I dag är Finlands naturresurser slut för i år. Det skulle behövas 3,6 jordklot för att fylla alla människors behov om hela världen konsumerade som vi finländare.

Överkonsumtionsdagen infaller cirka fyra månader tidigare i Finland än i övriga världen i genomsnitt. Det är den dag då människans utnyttjande av naturresurser överskrider jordens beräknade bärförmåga.

– Vi lever på kreditkort, och u-länderna betalar nästan hela skulden, säger Liisa Rohweder, generalsekreterare vid WWF i Finland.

Rohweder tillägger att det här inte är okej.

– Man kan säga att överkonsumtionsdagen är välfärdssamhällets misslyckandets dag. Det är snålhetens och själviskhetens dag, säger Rohweder.

Energiproduktion, trafik och matroduktion är de tre faktorer som främst bidrar till de höga växthusutsgasutsläppen. Rohweder delar upp förbättringsmöjligheterna på tre olika plan: staten, företagen och individen.

”Överkonsumtionsdagen är välfärdssamhällets misslyckandets dag. Det är snålhetens och själviskhetens dag.”

Matkonsumtion, boende och hur man färdas från ett ställe till ett annat är de tre faktorer som höjer konsumtionen mest hos den enskilda individen. De utgör upp till 70% av den sammanlagda konsumtionen. De återstående 30% står för övrig konsumtion, till exempel kläduppköp.

Generalsekreterare Liisa Rohweder. Foto: Green Office Engro, Flickr.com

– Som individ kan man äta mindre kött och mera fisk och grönsaker, röra sig med kollektiv trafik eller cykel och välja grön energi, säger Rohweder. Hon säger också att man kan sänka temperaturen hemma med några grader.

Rohweder tillägger att man kunde producera mera mat och spara på skogarna ifall alla minskade på köttkonsumtionen.

– Vi borde ändra på kulturen. Varför inte bara tala om vilken maträtt vi äter idag, istället för att poängtera att det är kött eller vegetariskt, säger Rohweder.

”Vi måste ta till åtgärder genast, och det kommer att kosta.”

Koldioxidutsläppen är det största enskilda problemet. Enligt Rohweder borde staten satsa mera på hållbara beslut som befrämjar energieffektiviteten.

– Det är ett lika stort problem som statens skuld och borde därför prioriteras lika mycket, säger Rohweder.

Något annat staten kunde satsa på är en ekologisk skatteförnyelse, det vill säga att betona ekologiska beslut i skattepolitiken. För det tredje uppmanar hon staten att konkret införa alla de konktrakt den skrivit under i sin budget. Med kontrakt syftar Rohweder till exempel på Paris klimatavtal och FN:s avtal om hållbar utveckling.

Enligt Rohweder är det är viktigt att alla förstår att vi bör ändra på våra konsumtionsvanor omedelbart.

– Vi måste ta till åtgärder genast, och det kommer att kosta. Det är fråga om framtidens öde, säger Rohweder.

Vad det gäller företagen borde de enligt Rohweder satsa på att bli av med alla oetiska element i hela sin verksamhet och verka enligt målen för hållbar utcekling överallt i världen.

– De ska småningom förflytta sig till förnybar och hållbar energi, säger Rohweder.

”Vi är på väg åt rätt håll, men måste arbeta hårdare för att få en förändring till stånd”

Överkonsumtionsdagen har de senaste tio åren varit inom april månad, men ser ut att försiktigt gå mot rätt håll. Rohweder säger att det är en god början, men att vi måste ta mycket större steg.

– Vi är på väg åt rätt håll, men måste arbeta hårdare för att få en förändring till stånd, säger Rohweder. Hon betonar att det finns många lösningar, och att det bara gäller att ta tag i dem.

Artikeln uppdaterad

Senaste nytt