Svenska Yle: Ambulanspersonal saknar svenskkunniga

Helsingfors räddningsverk kräver inte att ambulanspersonal och akutvårdare behöver kunna svenska, rapporterar Svenska Yle. Det är viktigare att snabbt få vård än att kunna språket.

I och med att det råder brist på tvåspråkiga akutvårdare prioriteras språkkunskaper vid anställningen. Ambulanspersonalen använder sig av en elektronisk språkguide för att underlätta komminikationen. De flesta inom branschen behärskar ändå de viktigaste orden på svenska, och de har lärt sig vissa fraser och uttryck gällande akutvården under utbildningen.

Förutom brist på svenskatalande i ambulansen råder det också brist på svenskspråkig arbetskraft vid nödcentralen.

Du kan läsa mera om ämnet på Svenska Yles webbsida.

 

 

 

 

 

 

Senaste nytt