Finska chefredaktörer tar ställning för förbättrat rättsskydd för journalister

    Journalister och andra som jobbar inom det offentliga yrket får ta emot hot och påtryckningar menar chefredaktörerna. Under senaste tiden har situationen förvärrats. De värsta fallen av trakasserier och hot kan klassas som systematisk förföljelse. Förföljelsen är ett hot mot yttrandefriheten då den kan leda till självcensur.

    82 chefredaktörer har skrivit under ställningstagandet. I sitt ställningstagande skriver de bland annat: ”Vi godtar inte att det finländska samhället utvecklas på ett sätt där vem som helst som förekommer i offentligheten och som står för öppenhet kan utsättas för trakasserier och svartmålas utan att det finns möjligheter att ingripa.”