Amnesty: Norden ligger efter med förebyggandet av sexuellt våld

Amnestys senaste rapport tangerar en bred forskning om sexuellt våld och rättsprocesser i Norden. Även om situationen skiljer sig mellan de nordiska länderna, så poängterar Amnesty att Sverige, Finland, Norge och Danmark har ett föråldrat rättssystem som ignorerar sexuellt våld och därmed försämrar kvinnors ställning i samhället.

En samtyckesbaserad lag vore ett viktigt steg mot förebyggandet av våldtäkter, vilket fattas i Finland, Norge och Danmark. I Finland har medborgarinitiativet om en samtyckeslag redan fått över 55 000 underskrifter, men initiativet kommer överlämnas till riksdagen först efter valet.

Största delen av våldtäkterna anmäls inte i Norden, visar rapporten. Av de som anmäls i Finland går endast en tredjedel vidare till en rättegång. I Finland beskrivs rättsprocesserna som stressande, skrämmande och stämplande av offren.

Detta har kallats för ”den nordiska paradoxen”, som syftar på att Norden annars uppfattas ha kommit så lång inom jämställdhet. Ändå har de nordiska länderna mycket hög statistik då det kommer till våld mot kvinnor.

Att förändra samhällsnormer och stereotypier är ett centralt tema i Amnestys rapport. Många undviker att rapportera våldtäkter, speciellt då de utförs av en bekant. 

Källor: Amnesty.fi & Svenska Yle

Senaste nytt