test

Bröst tillplattas för att minska på sexualbrott mot unga flickor i Afrika

Unga flickor utsätts för våldsam tillplattning av brösten. Genom att binda eller gnida dem med varma och hårda föremål, exempelvis uppvärmda stenar, försöker man bromsa bröstens utveckling. Ingreppet är mycket smärtsamt och kan pågå en gång i veckan under flera års tid. Ofta är det mamman som utför operationen. Det här görs för att minska på risken att barnet utsätts för sexualbrott.  

Följderna kan innebära allvarliga hälsorisker i form av vävnadsskador, cystor och brännskador. I värsta fall kan skadorna i framtiden leda till problem med amningen eller till att brösten rentav förstörs.  

Även om barn blivit utsatta för ingreppet länge har det först nyligen blivit allmänt känt. Fenomenet verkar enligt National FGM Centre pågå i åtminstone tio länder i Afrika.  

 

Källor: Yle Uutiset & National FGM Centre

Senaste nytt