Brottslingar kan i framtiden mista sitt medborgarskap

Terrorbrott, grov människohandel eller landsförräderi kan i framtiden leda till att gärningsmannen förlorar sitt finländska medborgarskap, meddelar Inrikesministeriet i ett pressmeddelande på torsdag.

Statsrådet har idag föreslagit att en ändring i medborgarskapslagen ska stadfästas. Ändringen innebär att en finsk medborgare som gjort sig skyldig till grova brott i framtiden kan gå miste som sitt finska medborgarskap.

Lagändringen gäller för finländska medborgare som har dubbelt medborgarskap till ett annat land. Dessutom måste personen ha tillräckligt starka faktiska band till det andra landet. Brott som kan leda till förlust av medborgarskapet är bland annat äventyrande av Finlands suveränitet, landsförräderi eller spioneri. Även brott i terroristiska syften klassas som så pass grova att de kan leda till att gärningsmannen mister sitt medborgarskap.

Inrikesminister Kai Mykkänen förklarar i inrikesministeriets pressmeddelande att någon som dömts för landsförräderi och terroristbrott redan har förlorat sin lojalitet mot Finland och finländare, och därför kan personen mista sitt medborgarskap, trots att det är en exceptionell påföljd.

Republikens president Sauli Niinistö förväntas stadfästa lagen på fredag, och lagen avses träda i kraft den första maj.

Källa: Inrikesministeriet

Senaste nytt