test

Cancerorganisationerna: Unga, kom ihåg att använda skydd!

Cancerorganisationerna, Strålsäkerhetscentralen och Meteorologiska institutet har på torsdag publicerat en rapport som visar att ungdomar inte bryr sig om UV-strålningens skador.

Enligt undersökningen, som gjordes av Strålsäkerhetscentralen Stuk i november och december år 2018, anser endast 31% av 15-25 åringarna att UV-strålning utgör en relativt stor risk för den egna hälsan. Kvinnor anser i medeltal oftare än män att UV-stålning är skadlig, och kvinnor skyddar sig bättre än män.

Nästan var fjärde finländare uppger i undersökningen att de har bränt sig av misstag i alla fall en gång per år. Andelen är större bland svarare som är yngre än 35 år.

De vanligaste skälen till att finländare solar är för att få i sig D-vitamin, höja sinnesstämningen och för att bli stiligt solbränd. Ungefär en tredjedel av finländarna solar sig med detta i åtanke. en stark majoritet, ungefär 60% av de som svarat, säger att de inte är ute för att sola sig, men nog är mycket utomhus.

Cancerorganisationerna påminner framför allt ungdomar att skydda sig för solen, och säger i ett pressmeddelande att de ser ett tydligt samband mellan informationskampanjer om solskydd och folks användning av det.

Källa: Syöpäjärjestöt

Senaste nytt