Ett steg närmare lösningen i Stonehenge-mysteriet

Stonehenge har hittills varit en olöst gåta där det finns fler frågor än svar. Nu kan världen ha fått svar på en av de oändliga frågorna, nämligen vem det var som reste stenblocken.

DNA-resultat avslöjar att de som reste upp Stonehenge antagligen härstammade från Anatolien, dagens Turkiet. Forskningen har publicerats i tidsskriften Nature Ecology & Evolution. Enligt forskningen förflyttade sig folkslaget från Turkiet tvärs över Medelhavet till dagens Spanien och därifrån norrut mot dagens Storbritannien.

Förfäderna till de som reste Stonehenge tros ha anlänt till dagens Storbritannien kring år 4000 f.Kr. det vill säga 1000 år före Stonehenge byggdes. Folkslaget i fråga levde under den neolitiska perioden då jordbruket slog igenom. Förutom att folkslaget från dagens Turkiet spred jordbrukskonsten över Europa så var det också ett folkslag som utövade byggande av monument genom att använda stora stenblock.

DNA-resultat avslöjar att forntida neolitiska britter till stor del var släkt med folkslaget från dagens Turkiet som förflyttade sig i nordvästlig riktning mot dagens Storbritannien.

Källor: omni.se, thesun.co.uk, nature.com, bbc.com

Senaste nytt