Finska fångar börjar utbilda artificiell intelligens

Företaget Vainu och Brottspåföljdsmyndigheten har undertecknat ett avtal om att anställa fångar för ändamålet.

Seanbatty / Pixabay

Fångarna får svara på frågor som den konstgjorda intelligensen ställer dem och flera fångar svarar på samma fråga. Ett exempel på en fråga är: har texten med köp och salu av företag att göra. AI:n utvecklar sedan sig själv på basis av svaren. Två fängelser deltar i projektet med 10 datorer.

Utvecklingsledaren för Brottspåföljdsmyndigheten Pauli Nieminen tycker att projektet även har andra fördelar än bara utvecklandet av AI. ”Brottspåföljdsmyndigheten är väldigt intresserad av samarbete med företag. Om fången kan fortsätta direkt till arbetslivet efter att ha frisläppts är sannolikheten att hen begår nya brott betydligt lägre.”

Källa: Tekniikka & Talous