Forskning visar: Kvinnor straffas hårdare på arbetsplatsen

Kvinnliga arbetstagare straffas strängare i både föreställda och riktiga situationer

Då en grupp på 159 personer fick läsa om kvinnliga arbetare som hade begått fel, dömde de kvinnliga arbetare till hårdare disciplinåtgärder och gav dem lättare sparken än till manliga kollegor, skriver Time. En analys av gruppmedlemmarna visade även orsaken: vita män. Då gruppen tilldelade straff gav vita män lindrigare straff åt andra vita män. Kvinnorna i gruppen var objektiva i rättskipningen.

Gruppen fick ta ställning till olika påhittade arbetstagare som felat genom en lista på namn. Namnet i koppling till beskrivningen klingade vitt eller icke-vitt. Till exempel Jamal var ett icke-vitt namn. Den föreställda arbetaren ljög till exempel om sina arbetstimmar.

Nyss publicerades en studie om hur lätt arbetare avskedas i finansbranschen. Kvinnliga rådgivare fick sparken med en 20 procent högre sannolikhet än män efter överträdelser mot regler. I studien kontrollerades det hur produktiva kvinnorna var och hur ofta de begick en andra förseelse jämfört med män.

Källa: Time

Senaste nytt