Harkimo vill att ”Liike Nyt” blir parti

Harry ”Hjallis” Harkimo överväger av ekonomiska skäl att göra sin rörelse Liike Nyt till ett parti.

Harry "Hjallis" Harkimo. Bild: Liike Nyt

Genom att registrera rörelsen Liike Nyt som ett parti skulle Harkimo få partiunderstöd från staten. Harkimo grundade rörelsen för ett år sedan, och var i det skedet väldigt noga med att poängtera att rörelsen inte är ett parti, eftersom det redan finns tillräckligt många partier i Finland.

Skälet till att Harkimo överväger att registrera rörelsen som ett parti är ekonomiskt. Som ett enmansparti skulle Harkimo få 148 175 euro i partiunderstöd. Hittills har Harkimo sagt att han till stor del har finansierat rörelsen ur egen ficka.

Liike Nyt fick ett mandat i riksdagsvalet, Harry ”Hjallis” Harkimo knep den platsen. Han var uppställd i Nylands valkrets. Liike Nyt ställde upp drygt 100 kandidater i valet, som en valmansförening.

Källa: Lännen Media