27.2.2021

Harkimo vill att ”Liike Nyt” blir parti

Harry ”Hjallis” Harkimo överväger av ekonomiska skäl att göra sin rörelse Liike Nyt till ett parti.

Genom att registrera rörelsen Liike Nyt som ett parti skulle Harkimo få partiunderstöd från staten. Harkimo grundade rörelsen för ett år sedan, och var i det skedet väldigt noga med att poängtera att rörelsen inte är ett parti, eftersom det redan finns tillräckligt många partier i Finland.

Skälet till att Harkimo överväger att registrera rörelsen som ett parti är ekonomiskt. Som ett enmansparti skulle Harkimo få 148 175 euro i partiunderstöd. Hittills har Harkimo sagt att han till stor del har finansierat rörelsen ur egen ficka.

Liike Nyt fick ett mandat i riksdagsvalet, Harry ”Hjallis” Harkimo knep den platsen. Han var uppställd i Nylands valkrets. Liike Nyt ställde upp drygt 100 kandidater i valet, som en valmansförening.

Källa: Lännen Media

Senaste nytt

Kolumn: Min Valborgsförbannelse