Helsingfors gymnasier fortsättningsvis populära som ansökningsmål

Ungdomar i Helsingfors sökte främst till gymnasieskolor, i andra hand till yrkesskolor. Sammanlagt 5684 ansökande hade en av stadens gymnasieskolor, eller yrkesinstitutet Stadin ammatti-ja aikuisopisto som första ansökningsmål. Av dessa ansökte 3347 till gymnasier. Enligt Helsingfors stad hade de svenskspråkiga gymnasierna 1,19 ansökningar  per plats som erbjöds och de finskspråkiga gymnasierna 1,26. 

 Allt som allt 5514 studieplatser erbjuds i Helsingfors av vilka 2687 är till någon av stadens gymnasier. 

I vår utexamineras ungefär 5400 elever från grundskolor i Helsingfors. I den gemensamma ansökan till andra stadiet deltog 5006 unga. Ansökningen pågick mellan 19 februari och 12 mars. 

Helsingfors stad garanterar alla Helsingforsbor som går ut grundskolan en studieplats. Av eleverna som utexamineras år 2019 garanteras 60% en studieplats vid en gymnasieskola och återstående 40% en plats vid en yrkesskola.  

 

Källa: Helsingfors stad