HRT inför nya zoner – här är hyresgästerna som är vinnare och förlorare

Då Helsingforsregionens trafik HRT inför nya zoner ökar och sänker det biljettpriser i områden runt om i Helsingforsregionen. Det påverkar såväl priser för boende som belastningen på redan hårt belastade linjer.

Till de största vinnarna hör de som bor i Esbo, Grankulla eller Vanda i zon B. Deras periodbiljett kostar cirka 60 euro per månad till ett område som motsvarar ungefär den nuvarande regionbiljetten och biljetten till samtliga adresser på HRT-området blir cirka 50 euro billigare. Biljetterna blir billigare även i zon C, eftersom man kan resa för priset av tidigare interna biljetter ända till Helsingfors närförorter i stället för Helsingfors kommungräns.

Helsingfors kommungräns flyttades österut, längre bort från centrum år 2008. Zon B sträcker sig till den gamla kommungränsen i öst. Förorter som Mellungsbacka och Nordsjö är de yttersta orterna i zonen. I väst sträcker sig zon B lika långt från centrum som i öst. Gränsen går således väster om bland annat Mattby och Grankulla.

Men iakttas dessa förändringar när invånare fattar sina beslut om var de ska hyra eller köpa sin lägenhet? Biträdande professor i urban ekonomi vid Aalto-universitetets handelshögskola Tuukka Saarimaa menar att så är fallet.

– Förändringarna i kollektivtrafiken verkar gå igenom genast efter att de blivit offentliga. En doktorsavhandling av Oskari Harjunen tyder på det, säger Saarimaa. För att vara exakt steg priserna när metron började byggas, enligt Harjunens doktorsavhandling.

– Hur mycket ett pris höjs beror på hur stor andel av potentiella köpare eller hyresgäster som använder kollektivtrafik och vilka resmål de har, säger Saarimaa.

Det har hittills varit svårt att undersöka zoners inverkan på bostadspriser, eftersom gränserna dras enligt kommungränser. Enligt Saarimaa finns det skillnader mellan servicen som kommunerna erbjuder och det påverkar i sin tur bostadspriser.

Saarimaa anser att det är intressant att kapitaliseringseffekten kan undersökas i framtiden.

Därför har priserna inte ökat än

Enligt Timo Metsola, vd och ordförande i styrelsen för Vuokraturva tror att det inte funnits tillräckligt med kunskap om de nya zonerna och deras påverkan. Han tror inte att bostadsinvesterare hunnit köpa bostäder då HRT offentliggjorde förändringen.

– Därför ser man inte heller ännu någon påverkan på bostadsmarknaden, säger Metsola.

Ifall man tänkt flytta, lönar det sig att ta chansen nu.

– Om man byter hyresbostad just nu, är det ett bra läge att göra det, eftersom de billigare biljetterna redan finns, men hyrorna reflekterar inte dem än.

Metsola har en förklaring till att priserna började öka först efter att byggprojektet för Västmetron inletts.

– Det var först då som det var säkert att metron ska komma. Påbörjade byggarbeten kommer troligtvis inte att avbrytas, säger Metsola.

Biljetterna kan också påverka på andra sätt än genom en ökning eller sänkning av hyran.

– Många har haft en tröskel för att flytta till ett område dit det behövs en regionbiljett, eftersom de har varit vana vid Helsingfors interna biljett. Istället för att kräva en lite lägre hyra har man valt att inte flytta dit. Nu kan de för första gången flytta till Esbo, Grankulla eller Vanda.

Priserna har hittills varit höga i kranskommunerna. Utan rabatt kostar en biljett från Helsingfors till Sjundeå, Kyrkslätt, Tusby, Kervo, Träskända eller Sibbo 158,40 euro i månaden – och det kommer inte att förändras.

De som har ett hyreskontrakt sedan tidigare i Esbo, Vanda eller Grankulla i zon B hör till vinnarna. Deras hyror kommer även i fortsättningen höjas i takt med inflationen och därmed vinner de på skillnaderna mellan biljettpriserna. Hyresvärden kan höja hyran med upp till 15 procent, men enligt Metsola kommer få att göra det.

Även nya hyresgäster märker av skillnaden i sina plånböcker, om det handlar om ARA-bostäder. Deras hyror är reglerade på basis av kapital- och underhållningskostnader och hyrorna reflekterar därmed inte förändringar i områdets värde.

Störst förändring i radial kollektivtrafik

Enligt Aleksi Manninen, kollektivtrafikplanerare på HRT, kommer den nya zonindelningen inte snabbt förändra sättet hur invånare reser. Därför kommer vissa fordon och linjer inte att belastas så fort.

– Resorna kommer förbli de samma, men färdsätten kan förändras, säger Manninen.

Andra orsaker kan dämpa ökningen på en viss linje. Linje 550 är redan nu hårt belastad och kommer att bli ännu mer belastad, men tillväxten skärs ned eftersom linjen blir långsammare på grund av byggarbeten för den nya spårvägen.

Trots att införandet av zon A gör det billigare för många passagerare att använda tvärgående trafik, ses de största förändringarna i den radiala trafiken. Belastningen kommer att öka på såväl västmetron, kustbanan som ringbanan – där detta har redan tagits i beaktande – och nya bussturer ska införas till Backas och Rosendal.

 


Läs även:

Hack: Studentrabatten i HRT-biljetterna sänks, så här får du större rabatt

Senaste nytt