Humant papillomvirus kan bli ett minne blott, men då behövs pengar

Institutet för hälsa och välfärd har kommit med ett förslag om HPV-vaccination för pojkar som ett försök till att utrota viruset.

För tillfället är det enbart flickor som får vaccin mot humant papillomvirus (HPV). Dock borde även pojkar få vaccinet då de också kan insjukna i cancer av viruset. Skulle pojkar ha möjlighet till vaccinet skulle HPV kunna utrotas helt.

Institutet för hälsa och välfärd har kommit med ett förslag om HPV-vaccination för pojkar som har diskuterats vid Social- och hälsovårdsministeriet. Inga beslut har ännu tagits.

Regeringens budgetförslag till riksdagen i september kommer att påverka beslutet. Riksdagen kommer att besluta om vaccinet i december.

Om förslaget går igenom kommer både flickor och pojkar i årskurs fem att vaccineras. Tidigast skulle vaccineringen på pojkar börja hösten 2020. Vaccinet skulle förhindra HPV-smittorna och därmed även antalet cancerfall. Om täckningen blir tillräckligt stor av vaccinerade pojkar skulle HPV kunna försvinna.

 

Källa: THL, Yle

Senaste nytt

Tidningen 3/23

Kiasma har två nya queer-temade utställningar Hur cykelvänligt är Helsingfors? Kan man fira vappen utan alkohol? Vägarbeten i Helsingfors – störande eller nödvändiga? Havis Amanda tar en semester Studentteaterns nya produktion Energi – men till vilket pris? Måsar skapar kaos vid torgen ”Tatueringar är mitt sätt att uttrycka mig själv” Rädda maten!