Idag är internationella autismdagen

Idag är det internationella autismdagen då vi uppmärksammar autism.

Enligt Finlands Svenska Autism- och Aspebergerförening finns det ca. 5000 personer i Finland som lever med autism, alltså en per tusen invånare. Man kan också ha så kallade autistiska drag, vilket är betydligt vanligare.  

Autism kan diagnostiseras i två-årsåldern och beror på en neurobiologisk avvikelse i nervsystemets utveckling. Tecken på autism kan märkas i samband med att den sociala förmågan utvecklas. Möjliga tecken kan bland annat vara försenad talförmåga, svårigheter att läsa kroppspråk, möjlig över- eller underkänslighet för ljud och ljus och en fascination för specifika saker. 

Miljöaktivisten Greta Thunberg, som har autism, säger på sociala medier att hon är stolt över att vara på spektrumet och att det inte är en gåva att ha autism, men att det kan vara en superkraft. Hon säger även att vi ska ta hand om varandra och hylla våra olikheter. 

För personer med autism kan ett stödprogram hjälpa dem att förstå omvärlden. Du kan stöda någon med autism genom att se till att aktiviteter passar personens intressen, att övergången till nya aktiviteter planeras väl och genom att ha en strukturerad vardag. 

Du kan läsa mer om hur du kan stöda personer med autism i Autism- och Aspergersförbundet rf:s Handbok om autismspektrumet för familjer eller rådfråga dem via e-mail på deras servicerådgivning: [email protected].

Källor: Finlands Svenska Autims- och Aspergerförening & Autism- och Aspergersförbundet rf 

Senaste nytt