Jättearena till Tölö – kostar flera hundra miljoner

En ny jättearena med namnet Garden Helsinki kommer med all sannolikhet att byggas i Tölö. Projektet uppges kosta kring 700 miljoner euro.

Den nya arenan kommer bland annat att innehålla en ishall, hotell, bostäder och butiker. Stadsmiljönämnden röstade i gårkväll för fortsatt planering av arenan, som ska byggas bredvid ishallen på Nordenskiöldsgatan.

Nämnden kommer ännu diskutera arenans storlek men den uppges kunna bli omkring 200 000 kvadratmeter.

Helsingfors biträdande borgmästare Anni Sinnemäki uppskattar att arenan behandlas nästa gång i höst. Staden beräknas få 85 miljoner euro för försäljningen av byggnadsrätten. Byggbolaget YIT har visat intresse för byggandet av jättearenan.

Tanken är att idrott och konst ska möta varandra i arenan. Den kommer som sagt att ha en ishall men var konsten kommer in i bilden förblir oklart tillsvidare.

Video och klipp: Elle Sumelius och Lida Frydrychová
Källa: Helsingin Sanomat

 

Senaste nytt