Foto: Smocka, Matilda Saarinen

Moderskapslagen startade som medborgarinitiativ och förbättrar situationen för kvinnopar som föder via assisterad befruktning. Tidigare var den andra parten tvungen att adoptera barnet.

Den andra mamman får sitt moderskap erkänt till exempel genom att före barnets födsel erkänna moderskap till en hälsovårdare eller barnmorska vid rådgivningstjänster för mödravård.

Ett intyg över en assisterad befruktning behövs för att bevisa barnets ursprung. Både den som föder barnet och den som erkänner moderskapet ska i samråd lämna en utsagan om erkännande för att ansökan ska godkännas.

Den nya moderskapslagen berör enbart par där parterna är kvinnor, som genom assisterad befruktning får barn.

Källor: Stadsrådet, Social- och Hälsovårdsministeriet, Svenska Yle