Över tio år av ridterapi i Lappböle – en terapiform för djurvänner

– Det sägs att hästens rörelse i skritt är samma som rörelsen du har i din höft när du går. Det ger likadana impulser till dig när du sitter på hästryggen. En människa som inte annars kan gå får genom hästen känna av hur det känns, förklarar ridterapeuten Anki Väyrynen.

Ridterapi är en form av terapi där människan är i sensorisk-, motorisk- och emotionell växelverkan med terapihästen. Fördelarna med ridterapi är att det ofta stärker självförtroendet hos kunden. Finmotoriken tränas då man ryktar hästen eftersom både höger och vänster hand används. Ridningen är även bra för balansen.

Anki Väyrynen driver Ankis Stall i Lappböle i Kyrkslätt. Hon är pedagogie magister och speciallärare till utbildningen. Förutom bland annat ridskoleverksamhet erbjuder hon ridterapi.

Att erbjuda ridterapi faller sig naturligt eftersom hon gillar att jobba såväl med hästar som med människor. Väyrynen är utbildad ridterapeut sedan 1994.

År 2003 köpte Väyrynen Nummis gård där Ankis stall är beläget. År 2004 inledde hon sin verksamhet där. Före det jobbade hon som ridterapeut på ett annat stall vid sidan om sitt dåvarande jobb som rektor och specialklasslärare.

Terapiformen är målinriktad och individuell

På Ankis stall är det endast Väyrynen själv som är ridterapeut. Ibland förutsätter situationen att en assistent följer med, till exempel för att hjälpa kunden upp på hästryggen, men i allmänhet är det bara kunden, hästen och Anki Väyrynen på sessionen.

De flesta av Väyrynens ridterapikunder är multihandikappade, har en synskada eller någon form av funktionsnedsättning. Det är både barn och vuxna.

Mottagandet har varit mycket bra, i och med att man gör upp en individuell plan ser terapin olika ut beroende på kundens behov. Ridterapi är bra för att reglera kroppsliga, funktionella och mentala beteendefunktioner.

Hästarna Katla och Sòlperla. Bild: Josefin Flemmich.

Vissa av Väyrynens kunder har varit lite rädda i början, men senare vågat upp på hästryggen i och med att situationen först gjorts trygg genom markarbete.

För personer som är blinda kan ridterapin hjälpa dem att känna sin kropp och förbättra kroppshållningen. Med hjälp av hästens rörelser kan den egna kroppens rörelsemönster tränas.

Att rykta hästen kan hjälpa kunden att känna igen sina egna kroppsdelar och hästens kroppsdelar. Ridterapin förbättrar även balanssinnet. Hästen ser istället för den blinda kunden.

Det viktigaste är att man bygger ett förtroende för hästen

En terapisession kan exempelvis gå ut på att man först hämtar hästen, lägger på  grimma och grimskaft och sedan ryktar man den och gör den i ordning. Sadel används inte, istället använder Väyrynen en filt och en slags terapibåge. Det är helt enkelt för att hästens värme och rörelser ska kännas så tydligt som möjligt.

Efter det är det dags att hoppa upp på ryggen för en ridtur där Väyrynen leder hästen.

Det är väldigt viktigt att kunden får ett förtroende för hästen. Islandshästen lämpar sig mycket bra för ridterapi. I och med att de lever i flock blir de väldigt ödmjuka och de är lätta att handskas med. Dessutom är de friska och tycker om att ta kontakt och samarbeta med människor.

Väyrynen har tre hästar som används för ridterapi och omkring tio till femton kunder per vecka. Hästarna skolas på Ankis stall och används oftast först då de är omkring sju till åtta år gamla.

Anki Väyrynen med hästarna Baldur och Kolfinnur. Bild: Josefin Flemmich.

Alla hästar lämpar sig inte, det är viktigt att de är lugna och trygga, men ändå tar kontakt med människan och att de har en bra rygg att sitta på. De får också gärna vara vackra, det estetiska är också en viktig bit då det ökar tilltron till hästen.

– Islandshästarnas storlek är dessutom bra för mig att jobba med, de är inte så höga vilket är bra eftersom jag är ganska kort, säger Väyrynen.

Dyrt med privat

Nackdelen med ridterapi kan vara att det är rätt så dyrt. Den motsvarar en privatlektion i ridning. I en del fall finns det möjlighet till betalningsförbindelse via FPA, men det förutsätter att ridterapeuten har en grundutbildning i fysio- eller ergoterapi. Väyrynen har inte sökt sig till FPA:s listor.

-Det förutsätts nog att kunden tycker om djur, särskilt då om hästar, annars är terapiformen inte så ändamålsenlig, säger Väyrynen.

Senaste nytt