Ungdomsvalet är i gång

Ungdomsvalet ordnas 1-5.4.2019 på 870 olika läroanstalter runt om i Finland. Alla grundskolor och läroinrättningar på andra stadiet deltar i valet som alltid arrangeras i samband med riksomfattande- rikdsdags- och europaparlamentsvalet. Ungdomarna som alla är under 18 år, röstar på samma kandidater som i det egentliga valet. Våren 2019 uppskattar man antalet röstberättigade till drygt 130 000.

Källa: alli.fi

Senaste nytt