En vetenskaplig studie av Teemu Kemppainen, Marko Elovainio, Matti Kortteinen och Mari Vaattovaara som publicerades i journalen Urban Studies visar att 35 procent av förortsborna vill flytta bort från sin nuvarande bostad men inte kan. Den vanligaste orsaken är fattigdom.

Andelen är i linje med en tidigare skotsk undersökning. I den påvisades att 40 procent av dem som bodde i det värsta bostadsområdet ville flytta iväg från sin nuvarande bostad. I en brittisk undersökning kom de fram till att 29 procent av alla förortsbor kände sig fastklämda.

Att vara i en bostadsfälla kan inom forskningen kopplas till sämre självupplevd hälsa. Enligt forskaren Teemu Kemppainen från Kaupunkitutkimusinstituutti vid Helsingfors universitet kvarstår skillnader i hälsa mellan bostadsområden, trots att alla variabler tagits i beaktande.

Forskarna har valt att inte avslöja vilka områden de har använt i undersökningen.

Källa: Urban Studies

Bild: Tuomas Puikkonen / Flickr / CC-BY 2.0