Vårens gemensamma ansökan är avslutad – ansökningsframgång för Soc&kom

Vårens gemensamma ansökan avslutades igår den 3 april. Nästan 29 000 personer sökte till Helsingfors universitet, i fjol var antalet en aning lägre. Antalet ansökningar ökade bland annat på Soc&kom, linjen för psykologi, datavetenskap och lantbruksvetenskap.

Bild: Smocka

Soc&kom stod för den största förändringen i antalet sökande till Helsingfors universitet. Allt som allt sökte 447 personer till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Det innebär en ökning på drygt 42 procent, eftersom antalet sökande i fjol var 314. Soc&kom är en fristående enhet vid Helsingfors universitet.

Andra fakulteter vid Helsingfors universitet som uppvisar en positiv förändring i antalet ansökande är matematisk- naturvetenskapliga fakulteten, fakulteten för teologi och Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Här kan du se resultatet för samtliga fakulteter.

Till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper sökte 387 personer, i fjol var antalet 264, så ökningen ligger på ungefär 46 procent. Det gick också uppåt för sökmålet socialt arbete, där antalet sökande i år var 117. I fjol ansökte 86 personer, vilket innebär att ökningen är 36 procent.

Marknadsföringskampanj och brett program ingredienser för framgång

Prorektor Anna Henning-Lindblom, som leder kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper, är nöjd med ansökningsresultatet. Hon menar att framgången dels beror på Soc&koms egna satsningar, i vilka en aktiv kontakt med gymnasierna ingår, dels fördelarna ett brett program medför.

På Soc&kom har man strävat efter stor synlighet genom en stor marknadsföringskampanj. Henning-Lindblom menar också att familjens, vänners och släktens åsikter har betydelse och hoppas att ett gott rykte om Soc&kom har spridits den vägen.

Det är ännu oklart huruvida marknadsföringskampanjen burit frukt. Henning-Lindblom menar att de förstås kan se hur stor spridning reklamen fått och hur webbstatistiken ser ut, men att det ändå ska bli intressant att nästa läsår höra hur nya studerande har hittat till just Soc&kom.

Anna Henning-Lindblom ser det breda programmet i samhällsvetenskaper som Soc&koms styrka.

– Vi kan tilltala både sådana som inte riktigt vet vad de vill studera, men nog har ett samhällsintresse, och dem som redan vet vilken inriktning de vill ha.

Den snabba samhällsutvecklingen kan också bidra till att unga människor vill studera samhällsvetenskaper för att vara med och påverka, tror Henning-Lindblom.

 

Källa: Helsingfors universitet